Bioconstrucció Gil Jordà

Arquitectura sostenible. Optimitzar recursos naturals. Mínim impacte ambiental.Tradició i innovació. Adaptem les solucions tradicionals als nous temps.Respecte al medi ambient. Aprofitem recursos naturals amb responsabilitat ecològica.Materials biològics. Els millors materials ecològics i de reciclatge.

Empresa de construcció que es constitueix a l’any 2001 amb l'experiència que transmeten tres generacions al sector.

L'equip de professionals de BIOCONSTRUCCIÓ GIL JORDÀ combina les tècniques i materials de tradició amb la innovació,
però sempre seguint l'ètica respectuosa amb el medi ambient que caracteritza a l'empresa.
 
Els coneixements i experiències que s'han adquirit amb el temps, que comprenen tots els camps de la construcció,
permeten satisfer les demandes del client.
 
BIOCONSTRUCCIÓ GIL JORDÀ, ofereix qualitat i garantia al resultat final dels seus treballs, avalada pels seus clients,
la qual cosa reforça la seua competitivitat i expansió al sector.