Qué és la bioconstrucció?

 

  

 

En construir una casa amb els criteris de l'arquitectura sostenible, s'hauran de tenir en compte una sèrie de conceptes bàsics:

  • Els dissenys han d'ésser bioclimàtics, amb aprofitament de les energies renovables, orientacions favorables cap al sol, i proteccions i aïllaments adients a cadascuna de les situacions.
  • Els materials han d'ésser natuals, preferentment autòctons, no tòxics per la salut, duradors i reciclables.
  • Els sistemes constructius han de respectar el medi ambient, aprofitant els recursos naturals amb responsabilitat ecològica, adaptant les solucions de l'arquitectura tradicional a les noves necessitats.
  • Masal Oku

Uzun Masallar Çocuk Masalları Eğitici Masallar