Enderrocs >

Enderrocs

Enderrocs, utilitzant el sistema de deconstrucció, és a dir, recuperant els materials per a la reconstrucció de la vivenda o edifici enderrocat o bé per a altres construccions (teules, bigues de fusta, etc).